Liên hệ

Hãy liên hệ khi bạn gặp bất cứ vấn đề nào liên quan đến công ty hoặc dịch vụ của chúng tôi.
Chúng tôi sẽ phản hồi trong thời gian sớm nhất.

Separate email addresses with a comma.
  • Công ty cổ phần Công nghệ Tế bào gốc Hòa Lạc 
  • Hoa Lac Hi-Tech Park Vietnam, Km 29 Thang Long Freeway, Thach That
  • 0989533386
  • admin@hoalacstemcell.com
An address must be specified for a map to be embedded