Chuyên gia

GS.TS. Gerald Schatten

Giám đốc Bộ môn Y học Phát triển và Tái tạo, Trường Y, Đại học Pittsburgh, Mỹ, là trung tâm nghiên cứu hàng đầu về TBG tại Mỹ. Ông là người tiên phong trong lĩnh vực công nghệ sinh sản và TBG.

GS.TS. Andras Dinnyes

Giám đốc Công ty TBG BioTaletum, Hungary, trung tâm nghiên cứu hàng đầu về TBG thần kinh tại châu Âu. Ông là viện sĩ Viện Hàn lâm Hungary, là chuyên gia công nghệ sinh sản, nhân bản vô tính, đồng thời cũng là chuyên gia về TBG.

GS.TS. Mathias Hafner

Giám đốc Viện Sinh học phân tử và tế bào, cộng hòa liên bang Đức. Ông là chuyên gia hàng đầu trong nuôi cấy TBG 3D.

TS. Nguyễn Thị Ước

Chuyên gia về công nghệ sinh học lạnh, công nghệ nuôi cấy tế bào, công nghệ sinh sản.

GS.TS. Francoise Audat

Nguyên Giám đốc Hệ thống Ngân hàng TBG Cộng hòa Pháp.

TS. Catherine Nguyen

Nguyên Giám đốc Trung tâm Genomic Marseille, Viện trưởng Viện Tin-sinh, là trung tâm tin-sinh học hàng đầu tại Pháp

GS.TS. Bạch Quốc Khánh

Nguyên Giám đốc Bệnh viện Huyết học và Truyền máu Trung ương, Việt Nam 

TS. Bùi Xuân Nguyên

Nguyên Chủ tịch Hội Công nghệ Sinh sản Châu Á, là chuyên gia quốc tế về sinh học lạnh phôi và tế bào sinh sản. Ông là người tiên phong và tạo nền móng về kỹ thuật đông lạnh phôi, thụ tinh trong ống nghiệm, tách phôi, nhân bản vô tính và TBG ở Việt Nam, đây là tiền đề cho các kỹ thuật xử lý tế bào phổ biến hiện nay. TS. Nguyên là người đề xuất với nhà nước chủ trương phát triển lĩnh vực TBG tại Việt Nam.